Søger du en specifik kategori?

 Oprettet tor. d. 24. januar 2013 kl. 04:41

arne_v
arne_v (1.095.824 point)
Guidens karaktér
1
2
3
4
5

Password hashing og salt

Denne artikel beskriver hvorfor hashing og salt er godt, når man skal gemme passwords. Den forudsætter et vist kendskab til programmering og matematik generelt.
Historie:
V1.0 - 26/12/2012 - original
V1.1 - 29/12/2012 - ret stavefejl etc.
V1.2 - 23/01/2013 - rette flere stacefejl etc.

Indledning

Det er efterhånden almindeligt kendt at at det er bedre at gemme hashed passwords
fremfor passwords i en bruger database og at det er godt at bruge salt i hashing.

Denne artikel vil forklare hvorfor og give detaljer omkring hvordan det bør gøres.

Formål

Hvilke trusler beskytter vi imod ved brug af hashing og salt?

At nogen forsøger at logge ind ved at gætte password? Nej! Hashing gør ingen
forskel overhovedet.

At web site stjæler password og bruger det til at logge ind på andre web sites
hvor samme person har brugt samme password? Nej! Koden kan altid gemme det ikke
hashede password et andet sted.

At hackere får adgang til databasen, finder password og bruger det til at logge
ind på samme site? Nej! Med adgang til databasen er der ikke noget behov for at
logge ind.

At hackere får adgang til databasen, finder password og bruger det til at logge
ind på andre web site hvor samme person har brugt samme password? Ja!

At hackere får adgang til et dump/extract med brugernavne+passwords og bruger
det til at logge ind på samme site? Ja!

(det sidste lyder umiddelbart usandsynligt, men det sker altså igen og igen ude
i virkeligheden)

Eksempler

Jeg vil regne lidt på forskellige scenarier.

Jeg vil bruge følgende notation:

KWPW = kendt ord som password
RPW(n,[]) = tilfældigt password med længde n og de angivne valide tegn

F1 = finde en bestemt bruger
FS = finde en tilfældig bruger
FA = finde alle

m = antal brugere på web site

Hvis der skal beregnes hashes vil jeg antage at der kan beregnes en milliard
per sekund (hvilket vist i skrivende stund er hvad en highend GPU kan klare
med SHA-256).

Hvis der skal laves tabel opslag enten i lokal database eller via web service kald
vil jeg antage 100 opslag per sekund (lyder lavt men remote access og/eller
rainbow transformeringer tager altså lidt tid).

Og lad os antage at der er 1 million kendte ord (hvilket nok passer fint for
dansk og engelsk lagt sammen med ord over en vis længde).

Hashing og salt - definitioner

En hash funktion som man bruger til hashing af passwords er en funktion som
konverterer en streng af vilkårlig længde til em værdi med fast længde (X bits
eller Y bytes).

hashed password = hash funktion ( password )

Kendte hash funktioner er:
* MD5
* SHA-1
* SHA-256

En god hash funktion har egenskaberne:
* det er meget nemt at beregne hash udfra input
* det er meget vanskeligt at beregne input udfra hash

Det er den sidste egenskab som gør det velegnet til at gemme passwords med.

Nogen gange kaldes hashing også for en en-vejs kryptering p.g.a. denne
egenskab.

Et salt er en værdi som konkataneres med input førend hash funktionen kaldes.

hashed med salt password = hash funktion ( salt concat password )

Hashing og salt - bruger databaser

Implementering af hashed med salt passwords i bruger databaser er simpel.

Ved oprettelse af bruger:
* genererer tilfældigt salt
* beregn hash af salt og password
* gem salt og hash i hvert sit felt i bruger databasen

Ved login:
* hent salt og hash fra databasen
* beregn hash af salt fra databasen og det angivne password
* sammenlign det beregnede hash med hash fra database
* ens => login OK, forskellig => login fejl

Hashing og salt - krølle

Da output fra hash funktionen har en fast længde og input kan have i princippet
en uendelig stor længde, så følger der at der et et uendeligt antal input
med samme hash.

Passwords kan ikke være uendeligt lange, men der er stadigvæk mulighed for flere
passwords med samme hash.

Så i princippet kan man logge ind med flere forskellige passwords.

Men sandsynligheden for at ramme rigtigt er meget lille.

SHA-256 bruger 256 bit hash values, så chancen for at et tilfældigt valgt
password virker mod en bruger database hvor der er brugt SHA-256 er 1 ud af 2^256
eller 1 ud af 1.16*10^77.

Det er så lille en sandsynlighed at ingen har problemer med det.

Hashing og salt - hvorfor

Lad os først forklare de basale mekanismer:

hashing : beskytter mod at password læses direkte

salt : beskytter mod tabel opslag af nemme passwords

forskellig salt for hver bruger: vanskeliggør brute force til at finde nogle
eller alle passwords

Tabel opslag består i at slå password op via hash i en stor database som indeholder
passwords og tilhørende hashes. Der findes tabeller med kendte ord og korte
tilfældige passwords for de gængse hash algoritmer. Og bemærk at kloge hoveder har
fundet måder at gemme sådanne tabeller uden at gemme alle rækker. Sådanne tabeller
er også kendt som rainbow tables.

Brute force består i at generere alle mulige passwords (med en given længde) og
hashe dem og se om hash matcher.

Hashing og salt - lidt beregning

Ovenstående kan illustreres ved at beregne gennemsnitlig tid for at finde
password i forskellige scenarier.

Der antages at m er 10000, n er 10 og [] er [A-Za-z0-9] (alternativt n er 8
og [] er [A-Z0-9]).

Password gemt plain text:


                  metode        tid
F1 KWPW            aflæs 1      <1 sekund
FS KWPW            aflæs 1      <1 sekund
FA KWPW            aflæs m      <1 sekund
F1 RPW(n,[])      aflæs 1      <1 sekund
FS RPW(n,[])      aflæs 1      <1 sekund
FA RPW(n,[])      aflæs m      <1 sekund
F1 alt RPW(n,[])  aflæs 1      <1 sekund
FS alt RPW(n,[])  aflæs 1      <1 sekund
FA alt RPW(n,[])  aflæs m      <1 sekund


Ingen kommentarer er nødvendige.

Password gemt hashed uden salt:


                  metode                          tid
F1 KWPW            slå op 1                        <1 sekund
FS KWPW            slå op 1                        <1 sekund
FA KWPW            slå op m                        1 minut 40 sekunder
F1 RPW(n,[])      sizeof([])^n/2 hashes          13.3 år
FS RPW(n,[])      sizeof([])^n/2/m hashes        11.6 timer
FA RPW(n,[])      m*sizeof([])^n/4 hashes        66.5 tusind år
F1 alt RPW(n,[])  slå op 1                        <1 sekund
FS alt RPW(n,[])  slå op 1                        <1 sekund
FA alt RPW(n,[])  slå op m                        1 minut 40 sekunder


Opsummering:
* kendte ord passwords er meget sårbare
* korte tilfældige passwords er meget sårbare
* lange tilfældige passwords er delvist sårbare

Password gemt hashed med salt - samme salt for alle brugere:


                  metode                          tid
F1 KWPW            1000000/2 hashes                <1 sekund
FS KWPW            1000000/2/m hashes              <1 sekund
FA KWPW            m*1000000/4 hashes              2.5 sekunder
F1 RPW(n,[])      sizeof([])^n/2 hashes          13.3 år
FS RPW(n,[])      sizeof([])^n/2/m hashes        11.6 timer
FA RPW(n,[])      m*sizeof([])^n/4 hashes        66.5 tusind år
F1 alt RPW(n,[])  sizeof([])^n/2 hashes          23.5 minutter
FS alt RPW(n,[])  sizeof([])^n/2/m hashes        <1 sekund
FA alt RPW(n,[])  m*sizeof([])^n/4 hashes        81.6 dage


Opsummering:
* kendte ord passwords er meget sårbare
* korte tilfældige passwords er sårbare
* lange tilfældige passwords er delvist sårbare

Password gemt hashed med salt - forskellig salt for hver brugere:


                  metode                          tid
F1 KWPW            1000000/2 hashes                <1 sekund
FS KWPW            1000000/2 hashes                <1 sekund
FA KWPW            m*1000000/2 hashes              5 sekunder
F1 RPW(n,[])      sizeof([])^n/2 hashes          13.3 år
FS RPW(n,[])      sizeof([])^n/2 hashes          13.3 år
FA RPW(n,[])      m*sizeof([])^n hashes          133 tusind år
F1 alt RPW(n,[])  sizeof([])^n/2 hashes          23.5 minutter
FS alt RPW(n,[])  sizeof([])^n/2 hashes          23.5 minutter
FA alt RPW(n,[])  m*sizeof([])^n hashes          163 dage


Opsummering:
* kendte ord passwords er meget sårbare
* korte tilfældige passwords er sårbare
* lange tilfældige passwords er ikke sårbare

Effekt af at forbyde kendte ord

Hashing uden eller med salt kan ikke beskytte kendte ord passwords.

De bør derfor forbydes.

Det kan gøres ved hjælp af en af:
* opslag i ordbog
* regel om et mix af store bogstaver, små bogstaver, tal og special tegn
* kun tillade genererede passwords

Den midterste løsning er mest praktisk.

Effekt af større password længde

Lad os sammenligne F1 og FA for forskellige password længder stadig med m=10000.


                            tid
F1 RPW(8,[A-Za-z0-9])        30.3 timer
FA RPW(8,[A-Za-z0-9])        34.6 år
F1 RPW(10,[A-Za-z0-9])      13.3 år
FA RPW(10,[A-Za-z0-9])      133 tusind år
F1 RPW(12,[A-Za-z0-9])      51.1 tusind år
FA RPW(12,[A-Za-z0-9])      511 millioner år


Password bør mindst være 10 tegn lange - gerne længere.

Effekt af flere valide tegn

Lad os sammenligne F1 og FA for forskellige set af valide password tegn
stadig med m=10000.


                                            tid
F1 RPW(10,[A-Z0-9])                          21.2 dage
FA RPW(10,[A-Z0-9])                          580 år
F1 RPW(10,[A-Za-z0-9])                      13.3 år
FA RPW(10,[A-Za-z0-9])                      133 tusind år
F1 RPW(10,[A-Za-z0-9ÆØÅæøå+-_,.?!$%#])      132 år
FA RPW(10,[A-Za-z0-9ÆØÅæøå+-_,.?!$%#])      1.32 millioner år


Giver ikke helt så store forbedringer som længere passwords, men giver dog
noget.

Effekt af gentage hashing

Kloger hoveder har bemærket at hurtige hash funktioner ikke er en fordel
i denne sammenhæng.

En måde at lave en hash funktion langsommere på er at hashe flere gang.

5 gange:

output = hash ( hash ( hash ( hash ( hash ( input ) ) ) ) )

Lad os sammenligne F1 og FA for m=10000 n=10 og [A-Za-z0-9].


          gentagelser              tid
F1        1                        13.3 år
FA        1                        133 tusind år
F1        10                      133 år
FA        10                      1.33 millioner år
F1        100                      1.33 tusind år
FA        100                      13.3 millioner år
F1        1000                    13.3 tusind år
FA        1000                    133 millioner år


Bemærk at gentagelse af hashing ikke er gratis, da det også øger CPU forbruget
ved helt normal login, så man skal finde et kompromis.

Flere computere

Hvis det er meget interessant at finde et password kan der blive sat
flere computere på opgaven med at brute force.


                        tid/1 PC        tid/100 PCere  tid/10000 PCere
F1 RPW(8,62) 1 rep      30.3 timer      18.2 minutter  10.9 sekunder
F1 RPW(10,36) 1 rep    21.2 dage      5.09 timer      3.05 minutter
F1 RPW(10,62) 1 rep    13.3 år        48.5 dage      11.7 timer
F1 RPW(10,78) 1 rep    132 år          1.32 år        4.82 dage
F1 RPW(10,62) 100 rep  1.33 tusind år  13.3 år        48.5 dage
F1 RPW(10,78) 100 rep  13.2 tusind år  132 år          1.32 år
F1 RPW(12,62) 1 rep    51.1 tusind år  511 år          5.11 år
F1 RPW(12,78) 1 rep    804 tusind år  8.04 tusind år  80.4 årRPW(n,z) er en forkortelse for RPW(n,[z tegn])

Så hvor man måske vil betragte RPW(10,[A-Za-z0-9]) 1 rep som værende godt nok
til eksperten.dk, så skal man måske op i RPW(10,[A-Za-z0-9ÆØÅæøå+-_,.?!$%#]) 100 rep
eller RPW(12,[A-Za-z0-9]) 1 rep for en internet bank.

10000 PC'ere lyder ikke af meget, men det er altså 10000 PC'ere med highend
grafik-kort. Det vil kræve 1 million hr. og fru Jensen PC'ere at gøre det
samme.

Hash algoritmer

MD5 og SHA-1 er stadig ret udbredte.

NIST anbefalinger er ret klare:

* MD5 har været forældet i årevis
* SHA-1 betragtes som forældet siden 2010
* SHA-256 er godkendt indtil 2030

Vær imidlertid klar over at hash algoritmer kan have forskellige svagheder:

* pre-image attack => bestemme input udfra output
* collision attack => bestemme 2 input med samme output

De fundne svagheder i MD5 og SHA-1 er collision attacks ikke pre-image
attack (bortset fra et ikke praktisk anvendeligt pre-image attack
på MD5).

Så MD5 og SHA-1 er ikke katastrofale at bruge for passwords.

Men jeg vil alligevel klart anbefale SHA-256 fordi:
1) fund af svagheder i en algoritme øger sandsynligheden for fund af flere
  svagheder i nærmeste fremtid og det kan godt betyde at succesfulde
  collision attacks øger sandsynligheden for succesfulde pre-image
  attacks i nærmeste fremtid
2) det er langt nemmere at verificere:
  - at der ikke bruges MD5 eller SHA-1 i noget kode
  end:
  - at de steder hvor der bruges MD5 eller SHA-1 er collision attack ikke et problem

OWASP

Der eksisterer en organisation som hedder OWASP (Open Web Application Security Project)
med det formål at højne sikkerhedsniveauet på internettet.

De anbefaler:
* password længde 10-128 (passphrases bør være 20-128)
* password skal have mindst 1 uppercase, mindst 1 lowercase, mindst 1 digit og
  mindst 1 specialtegn
* brug både et per user salt gemt i databasen og et system salt gemt udenfor databasen
* gem hashed password og salt hver for sig
* gentag hash 64000 gange

https://www.owasp.org/index.php/Authentication_Cheat_Sheet

https://www.owasp.org/index.php/Password_Storage_Cheat_Sheet

Deres anbefalinger er lidt skrappere end mine.

Men husk "Just because I'm paranoid doesn't mean they're not out to get me.".

Opsummering

"Must have" for web sites:

* gem passwords hashed med SHA-256
* brug forskellig tilfældig salt med mindst 64 bit for hver bruger
* minimums længde 10 på passwords
* forhindre brug af kendte ord via regler for passwords

"Nice to have" for web sites:

* tillad ikke-engelske bogstaver og special tegn i passwords
* hash 10-100 gange (check PBKDF2 og bcrypt for mere på dette område)

"Must have" for brugere:

* minimums længde 10 på passwords
* brug aldrig kendte ord som password
* brug aldrig samme password på forskellige web sites

Skrevet fre. d. 28. december 2012 kl. 18:36| #1

olebole (222.253 point)
<ole>

*<| *<| *<| *<| *<| ... Fem nissehuer for den julegave!

Hvor er det dog befriende med en gennemarbejdet, saglig guide efter en lang ørkenvandring af reklamespam og pre-newbie-aspirant-skriblerier. Tak!

Endnu en velforklaret, veldokumenteret og velillustreret guide fra arne_v(id). Den er letforståelig og rigtig god at kunne linke til. Der kommer jævnligt mere eller mindre fantasifulde bud på emnet, så er det rart med en 'nail-hitter'  =)

Tak, fordi du (gang på gang) gør det!

/mvh
</bole>

Skrevet fre. d. 04. januar 2013 kl. 13:25| #2

rapsac (18.260 point)
Rigtig lækker guide.

Super fedt med reelle tal på hvor lang tid det vil tage at brute-force, det sætter lidt det hele i perspektiv; hvor lidt man rent faktisk skal opdatere for at opnå en langt større sikkerhed. Tror måske jeg hopper væk fra MD5 nu :-)

Skrevet tir. d. 08. januar 2013 kl. 07:57| #3

Super guide, let at læse let og forstå.

Samtidig er statestikken skræmmende, og et godt eksempel (som man til og med ikke er bange for at vise til sin chef) som argument for hvorfor man skal kigge på sine sikkerheds anordninger.

5 stjerner her fra. Keep up the good work!

Skrevet man. d. 20. juli 2015 kl. 09:19| #4

Super guide. Elsker, at der er relateret til virkeligheden. Det sætter et helt andet perspektiv på tingene. Jeg smutter hvert fald fra MD5 nu og benytter mig nok af SHA-256, Hashing og Salt.

Takker og bukker.

Skriv en kommentarMest populære guides

Guidens karakter
!!!Karaktér: 3
5 stemmer
21/05 - 2016
Af: Andershoegh

Er du træt af reklamerne på nettet, kan Adblock eller uBlock hjælpe dig.

Fjern reklamerne på nettet med Adblock, uBlock eller Adguard
Guidens karakter
!!!Karaktér: 3
23 stemmer
03/02 - 2009
Af: old-faithful

At finde en anden persons IP-adresse

Enhver Internetbruger har en IP-adresse, der i princippet kan spores tilbage til hans fysiske adresse. Artiklen ser nærmere på nogle metoder til at finde andres IP-adresse (fx en tyv, der har stjålet din PC), samt...
Guidens karakter
!!!Karaktér: 4
41 stemmer
02/02 - 2009
Af: jkrons

Dato- og tidsberegninger i Excel

En introduktion til simple beregninger med dato og tid i Excel. Opdateret med afsnit om beregning af tillæg.
Excel  |  Læs »

Log ind

   Computerworld

Teaser billede

Den næste iPhone bliver kedelig - men så sker der noget virkelig interessant

ComputerViews: Til næste år sker der noget interessant med iPhonen, og derfor kan iPhone-brugere gøre klogt i at vente med at udskifte den gamle iPhone.

CIO

Teaser billede

Sådan fik Johnny Vad reduceret it-nedetiden fra 37.000 timer til næsten nul på et enkelt år

Ved at overvåge it-leverandørernes præstationer røg antallet af spildte arbejdstimer ned fra 37.000 til ganske få timer på et enkelt år. "Det er ganske enkelt og uhyre effektivt,"...

Channelworld

Teaser billede

Microsoft skruer gevaldigt op for dansk udviklingscenter: Hyrer udviklere i bundter

Microsoft ansætter op mod 50 nye udviklere i selskabets største investering på dansk jord siden opkøbet af Navision i 2002.

White paper

Teaser billede

De 4 servicefaser

Læs i dette white paper om de fire servicefaser: Før-køb, Køb, Efter-køb - Marketing, Efter-køb - ServiceUdgiver · © 2016 Computerworld A/S · Hørkær 18 · 2730 Herlev · Tlf.: 77 300 300 · Fax: 77 300 301 · Brug af personoplysninger