Oprettet ons. d. 29. juli 2009 kl. 10:52:51

kiwankow
kiwankow (11.030 point. Point ude: 430)


Hjælp til rensning af computer

Jeg sidder lige med en venindes computer som er begyndt at drille lidt. Den vil ikke starte ordentligt op mere. Den når ind i windows og baggrundsbilledet kommer men så sker der heller ikke mere.

Det er muligt at starte i fejlsikret tilstand, men jeg kan ikke køre AVG, Super anti spyware eller combofix.

Jeg har kørt hijackthis i fejlsikret tilstand og får følgende rapport. Er der nogen der kan se noget ud fra denne..??

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:16:58, on 29-07-2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16850)
Boot mode: Safe mode

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
F:\spywarefri\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.dk/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Hyperlinks
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programmer\Fælles filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Programmer\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programmer\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Programmer\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Programmer\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Programmer\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Programmer\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programmer\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Programmer\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Programmer\HP\QuickPlay\QPService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Programmer\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Programmer\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Programmer\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Programmer\Norton AntiVirus\osCheck.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Programmer\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programmer\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programmer\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programmer\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Programmer\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Programmer\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETVÆRKSTJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Hurtig start.lnk = C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Programmer\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Åbn på ny baggrundsfane - res://C:\Programmer\Windows Live Toolbar\Components\da-dk\msntabres.dll.mui/229?2dacc8de102b4e49ab5baf2438c6103b
O8 - Extra context menu item: Åbn på ny forgrundsfane - res://C:\Programmer\Windows Live Toolbar\Components\da-dk\msntabres.dll.mui/230?2dacc8de102b4e49ab5baf2438c6103b
O9 - Extra button: FirstClass® - {02011FE3-C22B-451d-9A25-BF4DBB38B8E7} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\fcplugin.dll
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Opslag - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
O16 - DPF: {5C6698D9-7BE4-4122-8EC5-291D84DBD4A0} (Facebook Photo Uploader 4 Control) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader3.cab
O16 - DPF: {9C196458-4145-46AF-8A77-1506878DFECA} (FirstClass® Control) - ftp://ftp.sektornet.dk/sektornet/skolekom/fcplugin.cab
O16 - DPF: {D8575CE3-3432-4540-88A9-85A1325D3375} (e-Safekey) - https://netbank.danskebank.dk/html/activex/e-Safekey/DB/e-Safekey.cab
O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://asp05.photoprintit.de/microsite/10021/defaults/activex/IPSUploader.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B88C2C53-3CD1-42C9-8765-CCA386ACCE24}: NameServer = 194.255.56.79 194.255.56.78
O18 - Protocol: fcp - {B3133379-8789-4D3C-9593-C205D7297501} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\fcplugin.dll
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Programmer\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Programmer\Fælles filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-planlægning - Symantec Corporation - C:\Programmer\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Bonjour-tjeneste (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Programmer\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Programmer\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Programmer\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Programmer\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Programmer\Fælles filer\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

--
End of file - 10023 bytes

Skrevet ons. d. 29. juli 2009 kl. 11:04:22| #1

karise_larry
karise_larry (286.250 point)
www.ballade.dk
Lige en hurtig:
Under alle omstændigheder så mangler Microsoft ServicePack3 + MANGE efterfølgende opdateringer fra WindowsUpdate!

Må jeg gætte på at din Symantec/Norton er udløbet ?
Så længe at Symantec/Norton er mere eller mindre levende vil du ikke få noget godt ud af install andet sikkerhedsprogram alá AVG ell. lign ...

Er du tilsluttet "Telias DNS server" ?

----------------

Forsigtig bemærkning -> http://www.eksperten.dk/list/spoergsmaal/kiwankow - du bør følge op på dine tidligere spørgsmål...

Skrevet ons. d. 29. juli 2009 kl. 11:36:51| #2

kiwankow
kiwankow (11.030 point)
problemet er at computeren ikke kan starte op så jeg kan ikke komme på nettet og opdatere det der mangler.

Foreslår du at jeg fjerner Symantec/norton..??

Med hensyn til telias DNS server, kan jeg ikke rigtig svare på hendes vegne, men her hos mig selv er jeg ikke, hvis det hjælper noget...

Skrevet ons. d. 29. juli 2009 kl. 11:56:40| #3

karise_larry
karise_larry (286.250 point)
www.ballade.dk
... hvis Symantec/norton er udløbet så bør den opdateres (=betale!) eller fjernes helt (på den rigtige måde!) og andet sikkerhedsprogram på dyret...

Skrevet ons. d. 29. juli 2009 kl. 12:42:29| #4

kiwankow
kiwankow (11.030 point)
Men det hjælper jo ikke på at den ikke kan starte op..!!

Skrevet ons. d. 29. juli 2009 kl. 17:00:10| #5

b-and
b-and (17.890 point)
www.x-tern.dk
Hvis du stadig har mulighed for at starte computeren kan du vælge at køre en CHKDSK ved næste genstart, det gøres således:

Vælg det rigtige styresystem.

For XP brugere:
Start > Kør > skriv: cmd > Enter > i konsollen skriver du > chkdsk /r /f > Enter > bekræft > Enter > Genstart

For Vista brugere:
Gå i > Start > Søg > skriv: cmd.exe > højre klik på filen (cmd.exe) og vælg > Kør som admin...
I konsollen skriver du > chkdsk /r /f > Enter > bekræft > Enter> Genstart

For begge systemer:
Kan du slet ikke komme i kontakt med computeren må du køre CHKDSK fra din installations CD.
Sæt din computer til at boote fra CD/DVD'en - boote op på din installations cd - tryk på en tast når du bliver spurgt.

Ved "Velkommen til Installation", trykker du på F10 eller tryk på "R" for at reparere.

Nu kommer du til Genoprettelsekonsollen,
Af de tre muligheder skal du vælge den med Kommandoprompt.
Du skulle gerne ende med C:\WINDOWS>_
(Hvis den spørger efter admin. kode og du ikke bruger nogen, så tryk blot på <Enter>)

Hvilken Windows-installation vil du logge på: 1 <Enter>
Efter : <C:\WINDOWS > Skriver du: chkdsk c: /p /r <Enter>
Når den er færdig med at scanne, skriv: Exit <Enter>

Se om ikke det bringer dig videre... så kan du følge Karises guide efterfølgende...

Skrevet tor. d. 30. juli 2009 kl. 16:36:52| #6

kiwankow
kiwankow (11.030 point)
Jeg kan som sagt kun starte i fejlsikret tilstand og i denne tilstand er det hverken muligt at afinstallere norton eller køre chkdsk.
Chkdsk siger at drevet ikke kan låses. Jeg prøvede at starte almindeligt op og efter ca. 10 timer var computeren inde i windows. Men bare det at skulle gå ind i kontrolpanel tog 2 timer før det åbnede. Det vil altså sige at computeren nærmest arbejder i slowmotion...

Jeg har desværre ingen recovery cd, men er det ikke noget med at det også ligger på hharddisken hvis man trykker et eller andet bestemt når den booter..??

Skrevet tor. d. 30. juli 2009 kl. 17:02:21| #7

kiwankow
kiwankow (11.030 point)
Jeg har lige prøvet at sætte yderligere ram i men det hjalp heller ikke noget på den langsomme opstart..

Jeg har virkelig brug for hjælp til dette..!!!

Skrevet tor. d. 30. juli 2009 kl. 17:51:22| #8

b-and
b-and (17.890 point)
www.x-tern.dk
Hvad er det for en maskine du har - mærke og nummer??

Skrevet tor. d. 30. juli 2009 kl. 22:00:18| #9

kiwankow
kiwankow (11.030 point)
HP pavillion dv5000

Skrevet tor. d. 30. juli 2009 kl. 23:03:37| #10

b-and
b-and (17.890 point)
www.x-tern.dk
Så vil jeg foreslå dig at starte med og hive dine data ud.  Til det brug skal du følge denne vejledning > http://bjergs.net/puppy_live.html < og følg den slavisk.

Når det er gjort - så kig på nedenstående, især nederste afsnit - der kan du se hvordan du genetablerer til fabriksindstillinger uden brug af DVD'er.

Lidt generelle småtricks til HP computeres.

HP har lavet et system hvor man kan checke sin HP PC...

Gå på denne side > http://welcome.hp.com/country/dk/da/welcome.html

1. Klik på > drivere og software
2. Skriv så dit produktnavn eller nummer i tekstfeltet og > tryk på pilen.
3. Klik på > diagnose problems or chat
4. Klik på > online diagnostic tools
5. Klik på > accept

Vælg så region, land og produkt, tryk > Næst og Kør programmet.

Virker ovenstående ikke, så prøv her > http://h50203.www5.hp.com/hpisweb/customer/HPInstantsupport.aspx

Nu kommer der et scan resultat der fortæller din hvordan din PC har det samt hvad du skal gøre

Support og Drivere .
http://welcome.hp.com/country/dk/da/support.html
Her markerer du Download drivere og software, finder og indsætter Pc'en model, vælger sprog og dit styresystem.

Sådan laver du din egen Recovery DVD.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00814731&lc=en&cc=us&dlc=en&product=3544798&rule=22435&lang=en

Sådan bruger du Recovery DVD'en.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=en&dlc=en&cc=us&docname=bph07145#bph07145_cp

Bestilling af complet Recovery DVD sæt.
http://da.best2serve.com/?show_flow=RCD&land=DK&lang=da&sapos_keyword=446537-DH2&product_id=12307&category_id=1124

Fix til SP3
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericSoftwareDownloadIndex?cc=dk&dlc=da&lc=da&softwareitem=pv-60484-2&jumpid=reg_R1002_DKDA

Anvendelse af HP Backup og Recovery Manager
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01778684&cc=dk&dlc=da&lc=da&jumpid=reg_R1002_DKDA#RecoverOS

God arbejdslyst.

Skrevet søn. d. 16. august 2009 kl. 23:21:12| #11

kiwankow
kiwankow (11.030 point)
Nå det endte med at jeg satte mere ram i og geninstalerede windows, den funktion jeg søgte kommer hvis man trykker F11 under opstart, så gendanner computeren sig selv også uden CD.

Smid nogle svar så får i lov at dele pointene :-)

Skrevet man. d. 17. august 2009 kl. 11:19:43| #12

b-and
b-and (17.890 point)
www.x-tern.dk
Mængden af ram har jo ikke haft noget og gøre med at den ikke ville starte op, det kan ha' noget og gøre med tempoet på samme.

F11 funktionen lå i sidste afsnit af den HP guide jeg lagde til dig.

Skriv et indlæg
Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] [img]link til billede[/img]
Web- og emailadresser omdannes automatisk til links

Log ind

   


Seneste spørgsmål

Bedste software?

Oprettet den 10. maj 2016 kl. 12.50
ps76 giver 30 point for svar | Giv et svar »

Ramt af ransomeware. HVad gør jeg?

Oprettet den 9. maj 2016 kl. 15.37
ibkeld giver 60 point for svar | Giv et svar »

http://search.easydialsearch.com/search?q

Oprettet den 16. april 2016 kl. 15.08
ibtage giver 60 point for svar | Giv et svar »


Computerworld

Teaser billede

Vi kørte med i en patruljevogn med nummerpladegenkendelse: Efter tre minutter blev den første bil stoppet

Reportage: Med nummerpladegenkendelse kan politiet holde øje med alt fra forsikringssvindlere til terrormistænkte. Vi tog med på en prøvetur i en patruljevogn, og det blev en ganske...

CIO

Teaser billede

Sådan fik Jonny Vad reduceret it-nedetiden fra 37.000 timer til næsten nul på et enkelt år

Ved at overvåge it-leverandørernes præstationer røg antallet af spildte arbejdstimer ned fra 37.000 til ganske få timer på et enkelt år. "Det er ganske enkelt og uhyre effektivt,"...

Comon

Teaser billede

Stortest af antivirusprogrammer: Microsofts sikkerhedsprogram havner helt i bunden

Microsoft havner helt i bunden af denne antivirustest. I den modsatte ende af skalaen klarer en russisk produceret sikkerhedspakke sig bedst. Læs en sammenlignende test af 19 antivirusprogrammer her.

Channelworld

Teaser billede

Microsoft skruer gevaldigt op for dansk udviklingscenter: Hyrer udviklere i bundter

Microsoft ansætter op mod 50 nye udviklere i selskabets største investering på dansk jord siden opkøbet af Navision i 2002.

White paper

Teaser billede

Mikrosegmentering for Dummies

Hvad er Mikrosegmentering og hvad skal det bruges til. Få 10 fordele ved Mikrosegementering i den "For Dummies" bogUdgiver · © 2016 Computerworld A/S · Hørkær 18 · 2730 Herlev · Tlf.: 77 300 300 · Fax: 77 300 301 · Brug af personoplysninger